Portal de transparència

En aquest Portal de Transparència de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) mitjançant el qual es pot accedir a la informació de publicitat activa de la societat, prevista a la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, a fi de garantir la difusió i transparència d’una informació pública objectiva, veraç i actualitzada.

A través de la informació a la web, el Portal de transparència, té l’objectiu de garantir la transparència de la informació. Des del portal es pot accedir a dades econòmiques, pressupostaris, recursos humans, de rellevància jurídica, contractació, organitzatius, alts càrrecs etc.

Desitgem que aquest portal sigui d’utilitat per a tots els ciutadans, assumint el compromís de seguir millorant i completant gradualment.