Borsa d’ocupació temporal en l’àrea de Contractació i Jurídica.

?>

La data de finalització d’admissió de sol·licituds per a aquesta oferta va ser el 18 de gener de 2022

L’oferta està actualment en procés

Data de publicació:                11-01-2022

Data inicie inscripcions:      12-01-2022            Data inicie inscripcions: 18-01-2022

Descripció

Resolució de la gerència de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana s.a (Ciegsa), de 14 de juliol de 2021, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases que regulen la bossa urgent d’ocupació temporal en l’àrea de contractació i jurídica.

Vacants

1

Ubicació

Carrer poeta bodría núm. 4  València.

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim

Llicenciatura en dret o títol universitari de grau equivalent que li habilite per a exercir les funcions del lloc.

Permisos de Conduir                      Es requereix vehicle propi

No es requereix                                        No

Idiomes

No es requereix cap idioma específic

Ocupacions

Gestionar l’activitat de procediments i contractació de CIEGSA, així com assessorar i vigilar l’estricta observança de la legalitat vigent en CIEGSA.

Executar les labors pròpies de l’àrea jurídica de procediments i contractació per a la seua adequació als procediments i legalitat d’aplicació.

Totes aquelles tasques relacionades amb el seu grup professional que li siguen encomanades per el/la Consell d’Administració, Gerent o superior de la societat.

Àmbits de selecció de candidats/as

Nacional

Duració del contracte

Temporal

Tipus de jornada

Completa

Salari:

36.780,60€

 

Nota : Es podrà presentar tota la documentació requerida en la Resolució signada per la Gerència de data 14 de juliol de 2021, pels següents mitjans:

  1. Còpia en paper mitjançant Registre d’entrada en les oficines de Ciegsa situada en la c/ Poeta Bodría núm..4 sota 46010 València.
  2. Tota la documentació escanejada a través de correu electrònic a la següent adreça rrhh@ciegsa.es

Documentació

Declaració responsable habilitació i capacitat

Resolució Gerència acorde publicitat bossa

Autobaremació

Formulari d’inscripció

Llistat definitiu persones admeses

Llistat definitiu persones excloses

Llistat provisional concurs mèrits

Constitució Borsa Lloc Juridic