Instrucions de contractació

Instruccions per a contractes de construccions i infraestructures educatives de la generalitat valenciana, S.A. no sujectes a regulació harmonitzada.

València, 29 de desembre de 2010

Descarregar instruccions de contractació