Dret d’accés a la Informació Pública

Dret d’accés a la informació pública

 

La Llei 2/2015 de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública segons el que disposa el capítol II (art. 11 i següents), en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en el web en la part del Portal de Transparència.

 

Per a la sol·licitud d’informació de la societat Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A (CIEGSA), pot presentar la corresponent sol·licitud, amb el corresponent registre d’entrada, l’adreça de correu postal:

 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A (CIEGSA)

C / Poeta Bodria Nº4, sota

460010 – València

 

La sol·licitud ha d’incloure la identitat del sol·licitant, informació que se sol·licita, motiu de la sol·licitud (opcional), adreça de contacte i via per la qual vol rebre la informació sol·licitada.

Un cop rebuda la sol·licitud, la societat contestarà dins el termini legal establert, de conformitat amb l’art. 17. Resolució, de la llei de referència.