Avís legal

Avís legal   Política de Privacitat

 

  • La seua denominació social és Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, S. A.
  • El seu CIF és A-97.034.128
  • El seu domicili social està en C/ Poeta Bodria Nº 4, 46010 València.
  • Inscrita en el registre mercantil de València. Tom: 6762. Llibre: 4066 Foli: 186. Secció: 8ª. Fulla: V7423. Inscripció
  • Contacte: tel 961926900 mail: protecciondatos@ciegsa.es