Agenda, obsequis i viatges

En l’exercici 2018 i des de l’1 de gener de 2019 fins al 30 d’abril de 2019, la direcció de la societat no ha incorregut en cap despesa en viatges ni desplaçaments, així com no ha rebut cap obsequi.