Agenda, obsequis i viatges

En l’exercici 2017, la direcció de la societat no ha incorregut en cap despesa en viatges ni desplaçaments, així com no ha rebut cap obsequi.

 

 


Informació